CVB vereist een goede voorbereiding

Vanaf 1 oktober voert de Douane stapsgewijs het Container Vrijgave Bericht in. Aangevers in alle havensectoren krijgen daardoor te maken met veranderingen in het aangifteproces rond maritieme lading van buiten de EU.

Vanaf 4 oktober 2021 voert de Douane stapsgewijs het Container Vrijgave Bericht (CVB) in. De procedure voor het indienen van nadere aangiften voor maritieme lading van buiten de Europese Unie wijzigt daarmee aanzienlijk. Aangevers in alle havensectoren moeten zich goed op deze veranderingen voorbereiden. Het CVB geldt namelijk niet alleen voor containers, maar ook voor trailers, stukgoed en bulklading die over zee komen.

Met het CVB stelt de Douane strengere eisen aan de aangiften van goederen van buiten de EU die per schip worden aangevoerd. Voortaan wordt vooraf gecontroleerd of de nadere aangifte van een maritieme lading kan worden afgeschreven op de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO). Zo wil de Douane het indienen van foute aangiften tegengaan.

Wat is het CVB?
Met het containervrijgavebericht vergelijkt de Douane de nadere aangifte van een douane-expediteur of importeur met de ATO van een rederij of cargadoor. Goederen kunnen een terminal pas verlaten, als het Bill of Lading-nummer (B/L-nummer) en het gewicht in de nadere aangifte overeenkomen met de ATO.

Vanaf de invoering van het CVB is het indienen van de nadere aangifte pas mogelijk bij de aankomst van het schip in de Nederlandse haven, conform de aankomstmelding (ATA). Dus pas nadat de goederen daadwerkelijk zijn gelost. Hierdoor kan de Douane zich zekerheid verschaffen dat de informatie van de nadere aangifte hetzelfde is als die in de ATO. Als deze gegevens niet matchen, dan zal de Douane de nadere aangifte weigeren en wordt geen toestemming voor vertrek van de lading gegeven.

Fiscale afbreukrisico’s
Tot nog toe gebeurde het zuiveren van de ATO’s met de nadere aangiften achteraf. Hierdoor was het mogelijk dat de Douane invoeraangiften vrijgaf voordat de goederen daadwerkelijk waren gelost. “Dit voortijdig aangeven gaan we met het CVB onmogelijk maken”, zegt Thom van Vugt – het eerste aanspreekpunt van Douane Rotterdam Haven voor het CVB. “Dat is ook een eis van ‘Brussel’, waar al langer wordt aangedrongen op een verplichte match tussen de ATO met de nadere aangiften. Het achteraf controleren en corrigeren van aangiften van maritieme importlading levert namelijk fiscale afbreukrisico’s op. Zo nemen de risico’s van het aangeven tegen een verkeerd tarief toe, als invoeraangiften worden ingediend voordat de goederen daadwerkelijk binnen zijn in een Nederlandse haven. Een ander nadeel van het huidige importproces is het grote aantal mismatches tussen de ATO en de nadere aangifte: de gegevens op beide aangiften komen vaak niet overeen.”

Onnodig herstelwerk
De Douane heeft momenteel te maken met zo’n 60.000 mismatches per maand. Van Vugt: “Dit jaar is dat aantal weer fors toegenomen, mede als gevolg van Brexit. Veel ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk hebben geen ervaring met douaneformaliteiten en hebben het aangifteproces waarschijnlijk onderschat. In het algemeen worden de meeste fouten gemaakt met de vermelding van het bruto gewicht: het gewicht op de paklijst of factuur komt niet overeen met de ATO. Ook worden vaak verkeerde BL-nummers vermeld, en zijn er veel verschillen in het aantal aangegeven verpakkingseenheden of colli.”

“Zulke mismatches leveren veel onnodig herstelwerk op”, stelt Van Vugt. “Zowel voor de Douane als voor alle schakels in de logistieke keten. Er moeten naspeuringen worden gedaan, aangiftes moeten worden gecorrigeerd en bedrijven lopen het risico op forse boetes. Het CVB voorkomt dit. Het dwingt bedrijven om correct aangifte te doen.”

Strengere controles
Na een enkele keer te zijn uitgesteld, vooral vanwege Brexit en coronacrisis, wordt het CVB dus op 4 oktober 2021 ingevoerd. Van Vugt: “Vanaf dat moment gaat de Douane altijd vooraf controleren of het schip binnen is en de goederen zijn aangebracht, als een nadere aangifte wordt gedaan. Als het schip nog niet is aangekomen en er geen ATA is, wordt de nadere aangifte niet geaccepteerd. Verder gaat de Douane strenger controleren of de aantallen colli en de gewichten van de nadere aangifte overeenkomen met die vermeld in de Bill of Lading. Afwijkingen leiden tot foutmeldingen. Nadere aangiften worden door de Douane ook afgewezen, als onjuiste BL-nummers zijn ingevuld.”

De invoering van het CVB gebeurt gefaseerd. “Vanaf 4 oktober 2021 gaan we controleren of de gegevens van de invoeraangiften AGS matchen met de Aangiften voor Tijdelijke Opslag (ATO)”, legt Van Vugt uit. “Onder de invoeraangifte verstaan we zowel de vooraf-aangifte voor aankomst van een schip als de vervolgaangifte na aankomst van een schip. We voeren de intensiteit van onze controles geleidelijk op. Vanaf het laatste kwartaal van 2022 geeft de Douane geen opvolgende aangiften meer vrij, zolang er nog controles openstaan. Dan gaan we ook kritischer kijken naar gewicht en hoeveelheden colli.”

Bereid je bijtijds voor
Het CVB heeft gevolgen voor iedereen in de logistieke keten. Aangevers (douaneagenten en importeurs), rederijen en cargadoors, importeurs (niet-aangevers), vervoerders, containerterminals en ferry-operators: ze krijgen er allemaal mee te maken. “Zorg daarom dat het CVB jouw lading niet in de weg zit”, roept Van Vugt op. “Dit kan door je als bedrijf bijtijds op het CVB voor te bereiden. Zorg er in de eerste plaats voor dat de aangiften correct zijn ingevuld. Juiste aangiften voorkomen onnodige vertraging. Maar er is nog een manier om lading na de invoering van het CVB onveranderd snel door de haven te laten gaan: de vooraf-aangifte met automatisch aanbrengbericht.”

Die laatste methode is volgens Van Vugt de meest doelmatige. “De Douane neemt vooraf-aangiften al voor de aankomst van een schip in behandeling. Het enige wat bij het arriveren van het schip of het lossen van de lading nog moet gebeuren, is bevestiging van de vooraf-aangifte met een geautomatiseerd verstuurd aanbrengbericht. Logistieke dienstverleners bieden daarvoor meerdere oplossingen.”

Meer informatie
Brancheverenigingen, belangenorganisaties, Portbase en de Douane hebben de handen ineengeslagen voor een geruisloze invoering van het CVB. Via de website www.voorbereidophetcvb.nl worden alle partijen in de logistieke keten geïnformeerd en aangespoord om zich op te maken voor het CVB.

Deel dit bericht